Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Wår frälserman och broder" / "Vår frälserman och broder"

HRV 946

  • Year of composition: 1732 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and orchestra
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

0.1.0.0/0.0.0.0/str, (cont)

Solo voices/choir

bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:67b [2 ex]) och Lunds Universitetsbibliotek (Engelhardt 41)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71, Ro:67b

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Larghetto


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

I autografen i Ro:68a/67a/71 finns dels några siffror i versalen till 'Violino I:o' som skulle kunna uttydas 'maj 1732' och dels noteringen "1732" vid styckets slut (troligen i Romans handstil); på omslaget till autografen i Ro:67b finns påskriften "Cantat vid Comunion" samt "1732" (ej i Romans handstil)


Libretto/text

Wår frälserman och broder Jesu kiär [sic]
Wår frälserman och broder Jesu kiär