Johan Helmich Roman (1694-1758)

Poesien af Herr O. v. Dalin. "Äta litet, dricka vatten" / Poesin av Herr O. v. Dalin. "Äta litet, dricka vatten"

HRV 949

  • Year of composition: efter 1728, men före 1748 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Olof von Dalin ("Nögd Lefnad" [sic] i "Poetiska arbeten")
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

sopran

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (KQB/Sv.-R Lindbergs sångbok, PB-R Notbok tillhörig A.B., PDB/Sv.-R Dansbok, Bills), Kalmar Museum (Svebilii visbok [1756]), Lunds Universitetsbibliotek (Schartau 2:5) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 63:3)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:84, Ro:85

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Allegretto D-dur 6/8


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Melodin är identisk med Romans Sinfonia D-dur, sats 4 [BeRI 14:4] och körstycket "Låt oss denna dag" [HRV 508]


Libretto/text

Äta litet, dricka vatten,
roligt sälskap [sic], sömn om natten