Johan Helmich Roman (1694-1758)

"Önsker Jerusalem lÿcko" / "Önskar Jerusalem lycka"

HRV 513

  • Year of composition: ca 1727/1728 (enligt Holm)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Psaltaren 122:6-7 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

S.A.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) B-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Texten är skriven med tysk skrivstil (frakturstil/gotisk stil); "Jesus som allom lif gifwit" osv har senare tillagts med latinsk stil


Libretto/text

Primärtext:
Önsker Jerusalem lÿcko [sic]
them [sic] gånge wäl
som tig [sic] älska 

Sekundärtext:
Jesus som allom lif gifwit
och alt [sic] wid
lif steds [sic; städse] upphåller