Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps 37: v. 5. "Befalla Herranom tin väg" / Psalm 37:5 "Befalla Herranom din väg" [sopran, alt, bas och stråkar; med instrumental inledning]

HRV 700

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and ensemble
  • Text author: Psaltaren 37:5 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

soloröster: sopran, alt och bas

Location for score and part material

Manuskript finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77b), Lunds Universitetsbibliotek (Kraus 124) och Uppsala Universitetsbibliotek (hs. 63:3, hs. 68:4)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:97(19) [ej komplett]

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[Instrumental inledning] Vivace A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Sången finns även i en version utan instrumental inledning för sopran, alt och obesiffrad continuo liksom en med instrumental inledning för sopran, bas och obesiffrad continuo; se vidare separata registeringar av de versionerna


Libretto/text

Befalla Herranom tin [sic] väg (sopran)
och hoppas på honom (alt)
och hoppas på honom (bas)
Han skal väl görat [sic] (samtliga)