Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 37. v. 4. "Haf tina lust i Herranom" / Psalm 37:4 "Hav dina lust i Herranom"

HRV 701

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 37:4 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

soloröster: sopran, alt

Location for score and part material

Manuskript finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:79, Ro:77a, Ro:78a, Ro:80, Ro:82)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) a-moll 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Holm: "2. Följs av 'Befalla Herranom tin väg' [HRV 700]"?


Libretto/text

Haf tina [sic] lust i Herranom (sopran)
Haf tina lust i Herranom (alt)