Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 4. v. 1. "Hör mig när jag ropar" / Psalm 4:1 "Hör mig när jag ropar"

HRV 703

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and ensemble
  • Text author: Psaltaren 4:2 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont / str

Solo voices/choir

soloröster: sopran, tenor

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:68a/67a/71 (2 ex)

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1.] Grave Ess-dur - B-dur 4/4 (C)
[2.] Alla breve B-dur - Ess-dur [alla breve]


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)

Roman avslutar den ena autografen i Ro:68a/67a/71 avslutas med 'GvL' [Gud vare Lof (Lov)]


Libretto/text

[1.] Hör mig hör mig när jag ropar
mine rättfärdighets Gud min Gud 

[2.] Tu som tröstar mig i ångest
var mig nådelig