Johan Helmich Roman (1694-1758)

[Assaggi a violino solo] 25 studies

1. - 20. utan satsbeteckning
21. Allegro
22. Allemanda: Largo
23. utan satsbeteckning
24. Fuma
25. utan satsbeteckning

  • Year of composition: Ca 1730-1740
  • Work category: Violin solo
  • Duration: 57 min
  • Detailed duration: Ringborg: 57 minuter

Instrumentation

vn

Examples of printed editions

Fazer, FMS1, 1991 (red. Jaap Schröder)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Förord till Fazers kritiska utgåva:
Jaap Schröder: Introduction
Kjell-Åke Hamrén: Historical Note

Description of work

1. D-dur alla breve /:5://:9:/, totalt 14 takter.
2. Ess-dur 3/4 /:8 takter://:16 takter:/, totalt 24 takter.
3. Ess-dur alla breve /:4 takter://:10 takter:/, totalt 14 takter.
4. Ess-dur alla breve /:12 takter://:16 takter:/, totalt 28 takter.
5. Dess-dur alla breve /:4 takter://:6 takter:/, totalt 10 takter.
6. Ess-dur, alla breve /:11 takter:/69 takter, totalt 28 takter.
7. A-dur 3/4 /:7 takter://:24 takter:/, totalt 31 takter.
8. A-dur alla breve /:8 takter://:22 takter:/, totalt 30 takter.
9. ess-moll alla breve /:8 takter://:20 takter:/, totalt 28 takter.
10. ess-moll 3/4 /:8 takter://:16 takter:/4 takter, totalt 28 takter.
11. g-moll alla breve /:20 takter://:40 takter:/, totalt 60 takter.
12. A-dur 3/4 /:22 takter://:44 takter:/, totalt 66 takter.
13. a-moll alla breve /:8 takter://:22 takter:/, totalt 30 takter.
14. c-moll alla breve /:31 takter://:42 takter:/, totalt 73 takter.
15. c-moll 6/8 114 takter.
16. G-dur /:23 takter:/26 takter, totalt 49 takter.
17. H-dur alla breve /:8 takter://:12 takter:/, totalt 20 takter.
18. d-moll 4/4 (C) /:8 takter://:28 takter:/, totalt 36 takter.
19. B-dur alla breve /:13 takter://:25 takter:/, totalt 38 takter.
20. Ess-dur 12/8 /:16 takter://:22 takter:/, totalt 38 takter.
21. Allegro d-moll alla breve /:12 takter://:14 takter:/, totalt 26 takter.
22. Allemanda: Largo d-moll alla breve /:10 takter://:13 takter:/, totalt 23 takter.
23. e-moll alla breve /:10 takter://:21 takter:/, totalt 31 takter.
24. Fuma e-moll alla breve /:24 takter://:25 takter:/, totalt 49 takter.
25. d-moll 3/4 141 takter