Emil Sjögren (1853-1918)

Slägtets barndom (Ur Berzelii-kantaten af Gustaf Retzius)

  • Year of composition: 1898
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Retzius (Ur Berzelii-kantaten)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

"För alt eller bas"

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 94-97. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Larghetto C-dur 4/4 (C), 22 takter, Allegro moderato f-moll, 42 takter, Tempo I, 15 takter, totalt 79 takter


Libretto/text

Slägtets barndom

Slägte föddes efter slägte,
slägte efter slägte dog.
Hvart än kunskapstörsten räckte,
lifvets under undran väckte
och med bäfvan folken slog.

Dolska makter i naturens tycktes lura öfverallt.
Själfva skyn, af vinden buren,
hafvets våg och sommarskuren,
allt tog andevärldens gestalt.
Ingen än naturen kände,
ej den värld man lefde i.
Hvart man sina blickar vände,
var det under blott som hände
för en lättrörd fantasi.

Mänskan, sist till lifvet boren,
på sin jord en främling var,
blomman lik, som föds o våren.
Visdom vinnes blott med åren,
sofras fram ur dunkla svar.