Per Ulrik Stenhammar (1829-1875)

Den sällsynta rosen

  • Year of composition: 1855
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

'Sånger vid pianoforte', Abr. Hirsch, index no. 695.

Description of work

D minor 6/8


Libretto/text

[1.] Vi sökte väl ro, och vi sökte väl lif [sic]

[2.] Du ungersven hör mig, och säg om du sett

[3.] I verlden [sic] ej finnes en endaste ros

[4.] "Jag vill dig väl säga, hon bor icke här"

[5.] Den blomman rann upp uti Kanaans land

[6.] O salig tro, o du himmelska ros!