Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Allegro non tanto [A major]

Allegro non tanto

  • Year of composition: 1895 (Autograph: 'Göberg 6 May 95')
  • Work category: Piano trio
  • Duration: 9 min

Examples of printed editions

Musikaliska Konstföreningen 2008, ed. Martin Sturfält

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro non tanto A major 3/4