Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Barndomskompositioner 1878-1881 [sånger]

  • Year of composition: 1878-1881 (se vidare separat registrering av respektive stycke)
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Se separat registrering av respektive stycke


Work comment

I samlingen ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

Se separat registrering av respektive stycke