Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sonate I ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solopiano]

[I.] Allegro moderato
[II.] Andante
[III.] Menuetto. Allegretto
[IV.] Finale. Rondo. Allegretto

  • Year of composition: Maj 1880 (enligt autografen)
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammars arkiv

Description of work

[I.] Allegro moderato C-dur 4/4 (C)
[II.] Andante f-moll 2/4
[III.] Menuetto. Allegretto F-dur 3/4
[IV.] Finale. Rondo. Allegretto C-dur 6/8


Work comment

I samlingen ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)