Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Sverige ur Ett Folk

opus 22 nr 2

  • Year of composition: 1904-05 (avser "Ett Folk" för blandad kör, soloröster och orkester; se vidare separat registrering av det verket)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Levande Musikarv

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammars arkiv (körpartitur; ofullständigt)

Literature

Wallner, Bo: "Wilhelm Stenhammar och hans tid", bd 1-3, Stockholm (1991)

Description of work

Stilla Ass-dur 4/4 (C) (hög sättning)
Stilla F-dur 4/4 (C) (mellanläge)
Stilla Ess-dur 4/4 (C) (låg sättning)


Libretto/text

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela [sic] skällorna, där härar lysts av brand,
och dåd blef [sic] saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.
Fall julesnö och susa djupa mo!
Brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Blif vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sofva under kyrkohällen.