• Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

Andante con moto B-dur 3/4


Libretto/text

O ljufva lugn! I dalens gömda hydda 
mildt [sic] sänks din fot på silfverskyar ner