• Work category: Harmonium
  • Dedication: Dedicated to master builder E. Lundgren, Stockholm.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Över djupen mot höjden. Stämningsstycken för orgelharmonium, Stockholm: M. Th. Dahlström AB, 1925, pp. 2-3.

Description of work

G major 4/4