Eric Arrhén von Kapfelman (1790−1851)

Wårsång på Walborgsmessafton [sic; Vårsång på Valborgsmässoaftonen] ('Wåren [Våren] är kommen')

Print
  • Year of composition: 1820s
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: (Carl Fredrik Dahlgren)
  • Dedication: 'dedicated to the students of Uppsala University' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Stentryck af Müller, Stockholm (No ed. no.)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster [Collection of four-part songs for men's voices]. First part, Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen [100 Older and Newer Swedish Songs for Four and Five men's voices, edited by J. A. Josephson and Fr. Arlberg, First part], Abr. Hirschs Förlag, (No ed. no.) [1873]

Description of work

[Coro] alla Marcia. Vivace ma non troppo presto B-flat major 4/4 (C)


Work comment

The song is also extant in a setting for voice and piano, as well as for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See further each version's post.


Libretto/text

Wåren är kommen. På sina kransar
ängarne [sic] binda. Himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar.
Tufvorne [sic] vagga ljusalfer små 

Våren är kommen, på sina kransar 
Ängarna binda, himlen är blå,
Pilträden bära gullgula fransar,
Tufvorna [sic] vagga ljusalfer små 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage