Eric Arrhén von Kapfelman (1790−1851)

Wårsång på Walborgsmessafton [sic; Vårsång på Valborgsmässoaftonen] ('Wåren [Våren] är kommen')

Print
  • Year of composition: 1820s
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: (Carl Fredrik Dahlgren)
  • Dedication: 'Dedicated to the students of Uppsala University' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stentryck af Müller, Stockholm (No ed. no.)

Description of work

alla Marcia. Vivace ma nont troppo presto B-flat major 4/4 (C)


Work comment

The song is also extant in a setting for men's choir a cappella (T.T.B.B.), as well as for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See further each version's post.


Libretto/text

Wåren är kommen.
På sina kransar ängarne [sic] binda.
Himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar.
Tufvorne [sic] vagga ljusalfer små