Eric Arrhén von Kapfelman (1790−1851)

Vårsång ("Våren är kommen")

Print
  • Year of composition: 1820s
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Carl Fredrik Dahlgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, [Svenska Skolkvartetten. 100 four-part songs, Volume 1] Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. no. is missing) [1952]

Description of work

Coro alla marcia. Vivace ma nont troppo presto E-flat major 4/4 (C)


Work comment

The song also exists in a setting for voice and piano, as well as for male choir a cappella (T.T.B.B.). See individual posts for those versions.


Libretto/text

Våren är kommen.
På sina kransar ängarna binda.
Himlen är blå.
Pilträden bära guldgula fransar.
Tuvorna vagga ljusalfer små