• Work category: Voice and piano
  • Text author: K.A. Melin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 125-127. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Grave e sostenuto A minor 4/4 (C)


Libretto/text

För länge se'n.

Den gamla, gamla visan,
den följer mig, hvar jag är:
det var två ädla kungabarn,
de höllo hvarann så kär.
Det var två ädla kungabarn,
de gåfvo hvarann sin tro;
men vattnet, det djupa, skilde dem åt,
och det fanns ingen båt eller bro.
De kunde tillsammans ej komma,
fast de höllo hvarann så kär:
det skedde för länge, länge se'n,
det sker i den dag, som är.