Valborg Aulin (1860−1928)

Two songs for one voice and piano

opus 19

Print

1. Vaggsång
2. Var det en dröm

  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: No. 1: Karl Alfred Melin (1819-1849)
    No. 2: Josef Julius Wecksell (1838-1907)
  • Dedication: No. 1: To Fritz Arlberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

No. 1 in the book Gömda skatter, Evterpe - kvinnor i musik, Stockholm 2010

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Forsell's collection

Description of work

1. Vaggsång: Andante con moto G minor 4/4
2. Var det en dröm: Andante ma non troppo D-flat major 4/4


Libretto/text

No. 1: Vaggsång

Vyss vyss liten kind
ännu blåser vintervind
snart blir allt så tyst och stilla
sof i ro min lilla

Sommarsol och sommarfröjd
vänta dig i himmelshöjd
slut i frid min väna blomma
dina ögon fromma

Vyss vyss vännen min
sof dig ljuvt i himlen in
bort från verld som vill dig illa
sof i ro min lilla

No. 2: Var det en dröm

Var det en dröm, att ljuvt en gång
jag var ditt hjärtas vän?
Jag minns det som en tystnad sång,
då strängen darrar än.

Jag minns en törnros av dig skänkt,
en blick så blyg och öm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
Var allt, var allt en dröm?

En dröm lik sippans liv så kort
uti en vårgrön ängd,
vars fägring hastigt vissnar bort
för nya blommors mängd.

Men mången natt jag hör en röst
vid bittra tårars ström:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
det var din bästa dröm!