• Year of composition: 1881
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska familjejournalen, 1881, pp. 318-319

Description of work

Allegro


Libretto/text

Sjung, arme gosse, sjung!

Din rodd blir annars tung.

DIn hand vid åran domnar snart.

Och hvem skall se´n ge båten fart!

En våg ej rör sig mer,

af sol och dag,

jag ser en strimma blott vid vesterns bryn,

och mörk i fjärdens djup är skyn.