Nils Anton Augustin Bark (Barck) (1760-1822)

Print

Nils Anton Augustin Bark (Barck enligt vissa källor) föddes i Wien den 27 augusti 1760. Avled enligt Solna församlings dödbok (och KMA:s matrikel) den 30 september 1822 (andra källor anger den 29 september). Ämbetsman, diplomat och musiker. Statssekreterare i Utrikesexpeditionen 1793, guvenör i Wismar 1799-1802, i Pommern 1803-10. Medlem i Gustav III:s amatörteatergrupp. Preses i Kungl. Musikaliska akademien 1788-89

Barck invaldes som ledamot nr 91 i Kungl. Musikaliska akademien den 12/12 1783

Bibliography

Boethius, Bertil: Nils A A Bark, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 2 (1920)

Sources

Kungl. Biblioteket, Krigsarkivet, Uppsala universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Marche [för pianoforte] A-dur
Scherzando [för pianoforte] B-dur
Tempo de Menuett [för pianoforte] D-dur


Works by Nils Anton Augustin Bark (Barck)

There are no works by the composer registered