• Year of composition: 1898
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 'Words by G.E.'
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 150-152. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Vallpigelåt: Andante A-flat major 3/4


Libretto/text

Vallpigelåt.

I stouva derhemma ä kvalmit å toungt
å alla ä sura å pipia.
I skogen har en de trefsamt å loungt.
Si köa di ä inte lipia.

I hult å i moar ja trallar å hoar:
Kossötera. kossötera, kossötera, ko, kom!
Kolilla, kolilla, kolilla, ko, kom!

I skogen, der ä ja så glittrande glad gla,
å gerna ja pusslar mä krettera.
Ve gökens å klådras musik kan en va
så gla som di stolleta gettera.

I mark å i moar ja trallar å hoar:
Kossötera, kossötera, kossötera, ko, kom!
Kolilla, kolilla, kolilla, ko kom!