Bror Beckman (1866−1929)

Det rätta sättet

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in the collection 'Tredje Häftet af Det sjungande Sverige.', Abr. Lundquist (ed. no. missing)

Description of work

Andante G major 3/4


Libretto/text

1. Det är ett bråk i denna verlden om sättet till att färdas här

2. Man lifvets lycka söker fäst, fast man ej nyper den så lätt

3. Skrif mod och kraft uppå din fana och ryck framåt mot ödets lott!