Bror Beckman (1866−1929)

Låter ôm Jänter å friing [Songs about girls and proposals of marriage (in dialect from the Swedish province of Värmland) ]

Print

No. 1: Tre käringer i en backe [Three crones on a slope]
No. 2: E beskeli jänte [A docil girl]
No. 3: Den främmate jänta [The foreign girl]
No. 4: "Ä du mä på dä?" [Are you in on it]

  • Year of composition: Published in 1912 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, E. & S. 1935

Description of work

No. 1: (tempo mark missing) G major 3/4
No. 2: (tempo mark missing) F minor - F major 3/4
No. 3: (tempo mark missing) F major 2/4
No. 4: (tempo mark missing) A minor 2/4


Libretto/text

No. 1: Dä satt tre käringer i en backe, å di va vinne, å di va skacke

No. 2: Dä ä så mört för mäj i valla nu, käre, käre, du

No. 3: Dä kom e jänt te sockna, t sockna, di kall'a Julia

No. 4: Mi jänte ho hadde, sôm jäntera plä, två ögen tå sol å ett hjarte tå trä