• Year of composition: 1886
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Bernhard Severin Ingemann (text translated from Danish)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Sällskapet för Svenska kvartettsångens befrämjande. Sånger för Mansröster XXXXII, 1929 års kvartetthäfte, Eget förlag, S. S. K. B. 42

Description of work

Andante con moto G major 4/4 (C)


Libretto/text

Lilla fagraste rosenknopp!
Ditt huvud i sömn du sänker