Franz Berwald (1796−1868)

Botdagen

  • Year of composition: Ca 1840-1850
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Unknown
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Svenskt hymnbibliotek no. 116
Elanders förlag, Gothenburg

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lugnt A-flat major 3/4


Libretto/text

Ack varthär skall jag mig vända i min stora synd och brist? Om ej du, o Jesu Krist mig din Ande värdes sända, faller jag ur syndens nöd visst uti en evig död.

Jesu, du för mig kan bana salighetens smala stig! Din förtjänst kan frälsa mig, och nytt hjärta i mig dana. Jag till nådastolen går, där jag liv och hälsa får.

Tack min Gud för denna nåde, att du haver tröstat mig! Se mitt hjärta fröjdar sig. Jag är frälst från syndens våde. Gud ske pris! Nu är mig väl! Lova Herran Gud, min själ!