Franz Berwald (1796−1868)

Jag går i kloster. Operetta in two acts

  • Year of composition: Stockholm October 1842
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Franz Berwald
  • First performed: The Royal Opera on 2 December 1843. Contributors: L. Kinmanson (Clermont), J. Lind (Julie), O. Strandberg (Charles), I. Dannström (Sansdoute), J. Söderberg (Louis), J. R. Forssberg (Betis)
  • Duration: Approx. 60-90 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Solo voices/choir

Clermont, Advocat (bass)
Julie, hans Pupill (soprano)
Charles, Poet (tenor)
Sansdoute, Officer (baritone)
Louis, hans Betjent (bass)
Betis, portvakt hos Clermont [speaking part]
Nunnekör (female choir)

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 19.
Bärenreiter, BA 4919 (libretto and score)

Description of work

Overtyr: Adagio F major 4/4 (C)

Act I
Theatern föreställer en park hvaruti ett landhus ligger - på ena sidan om parken är en mur, på andra sidan befinner sig en trädgård. - Morgonen börjar gry.

Scene 1. Sansdoute, Louis (bakom muren så att blott deras hufvuden synas). Sansdoute, Louis

Scene 2. Det börjar dagas. Betis

Scene 3. Julie, Clermont

Scene 4. Julie, Betis

Scene 5. Julie, Charles

Scene 6. Charles, Clermont

Scene 7. Clermont, Charles, Sansdoute (förklädd till Munk)

Scene 8. Clermont, Charles, Sansdoute, Julie

Scene 9. Clermont, Charles


Act II
Theatern föreställer en skog hvaruti på ena sidan ett kloster ligger. Ur klostret höres sång. [Fruntimmers-röster - sjunges bakom Kulisserna. Female choir]

Scene 1. Clermont, Charles

Scene 2. Julie, Sansdoute

Scene 3. Julie, Sansdoute, Charles, Clermont

[Finale. Julie, Sansdoute, Charles, Clermont]


Work comment

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 19.
Bärenreiter, BA 4919


Libretto/text

Akt I

1. Duett: Tyst! Tyst! (Sansdoute, Louis)

2. Aria: Vårt lif är alltför kort (Sansdoute)

3. Duett: Låt mig vara i ro (Julie, Clermont)

4. Aria: Sköna blomma, utan törnen (Julie)

5. Duett: O, Julie är det sant (Julie, Charles)

6. Recitativ, romans och rondo: O kärlek, kärlek, hvad skall jag dig kalla? (Charles)

7. Tersett: Ave, ave, gode herrar! (Charles, Sansdoute, Clermont)

8. Kvartett: Lefven väl, I berg och dalar (julie, Charles, Sansdoute, Clermont)

9. Aria: Dock skola vi (Clermont)

 

Akt II

10. Kör: Milde himmel (Nunnekör)

11. Duett: Ni springer så förbannadt fort (Charles, Clermont)

12. Cavatina: Jag står vid klostrets dystra murar (Julie)

13. Duett: Dock timan redan slagit (Julie, Sansdoute)

14. Final: Hvad är det (Julie, Charles, Sansdoute, Clermont)