Franz Berwald (1796−1868)

Modehandlerskan. Operetta in three acts

  • Year of composition: Elfvik, July 1843
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Franz Berwald
  • First performed: The Royal Opera 26 March 1845. Contributors: W. Fundin (Suzon Delannay), J. Liedberg f. Widerberg (Amelie), R. Walin (Ternoi), J. Günther (Saint Clair), L. Kinmanson (Vivant), P. A. Wennbom (Lafosse), F. A. Lemos (En rådstjenare).
  • Duration: Approx. 120-180 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Solo voices/choir

Suzon Delannay, Modehandlerska (soprano)
Amelie, i kondition hos Suzon (soprano)
Ternoi, Intendent (bass)
Saint Clair, Litteratör (tenor)
Vivant, Kommissionär (baritone)
Lafosse, President i en domstol (baritone)
En Rättsbetjänt [speaking part]
Kör av hovfolk (male choir), sömmerskor (female choir) och tjänare (male choir)

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 20a (Act I and Act II), 20b (Act III).
Bärenreiter, BA 4920 (score)

Description of work

Overtyr: Allegro vivace B-flat major 2/4

Act I
Theatern föreställer en stor Nipperbod, i fonden stora glasdörrar; på hvardera sidan en vanlig dörr; till höger ett stort bord; till venster ett litet bord och en skrifbyrå.

Scene 1. Amelie och flera unga flickor sitta och sy på mössor och hattar vid det stora bordet. Amelie, Syflickor (female choir)

Scene 2. Suzon. [De förra.]

Scene 3. Saint Clair, Suzon. [De förre.]

Scene 4. Vivant. [De förre.]

Scene 5. Amelie. De unga flickorna (female choir)

Scene 6. Ternoi. [De förre.]

Scene 7. Vivant, Ternoi. [De förre.]

Scene 8. Suzon, Saint Clair, Ternoi, Vivant. [De förre.]

Scene 9. Vivant, Suzon, Flickorna (female choir)


Act II
Theatern har samma dekoration som i Akt I.

Scene 1. Amelie och de unga Flickorna kläda rummet med blommor. Amelie, Flickorna (female choir)

Scene 2. Saint Clair (har en vacker lilja i handen). [De förre.]

Scene 3. Suzon, Saint Clair. [De förre.]

Scene 4. En rättsbetjänt, Suzon, Amelie, Saint Clair. [De förre.]

Scene 5. Theatern föreställer ett större rum. Ternoi, Vivant

Scene 6. Vivant, Ternoi

Scene 7. Final. Theatern föreställer en Rådssal – på ena sidan ett stort bort hvaromkring flera stolar stå. Rådsherrar, klädda i gammalmodiga drägter [sic], inkomma från olika håll – vid en af dörrarne står en Tribunalstjenare. Chör af Rådsherrar (male choir).
[Hela denna scen måste utföras sm en allmän konversation, och böra således de agerande flitigt ömsa plats och adressera än till den ena, än till den andra sina ord.]

Scene 8. Lafosse. [De förre.]

Scene 9. Suzon, Lafosse. [De förre.]


Act III
Theatern har samma dekoration som i Akt I.

Scene 1. Amelie och flickorna sitta och arbeta vid det stora bordet. Suzon, Amelie, De unga Flickorna (female choir)

Scene 2. Suzon, Ameli, Ternoi, Flickorna (female choir)

Scene 3. Saint Clair. [De förre.]

Scene 4. Saint Clair, Vivant, Flickorna. [De förre.]

Scene 5. Theatern föreställer en Salon på Ternois Slott; bakom salongen ser man en park. Ternois Betjänter (male choir)

Scene 6. [En dräng bär ut några askar och fruntimmerssaker hvilka han aflägger i ett av sidorummen.] Suzon, Amelie, Ternoi

Scene 7. Amelie, Suzon

Scene 8. Saint Clair, Vivant

Scene 9. Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair, Ternoi

Scene 10. Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair

Scene 11. Ternoi, Suzon, Amelie, Vivant, Saint Clair, Betjenter (male choir)

Scene 12. Ternoi, Betjenter (male choir) [de sätta fram flera vinbuteljer]


Work comment

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 20a (Act I and Act II), 20b (Act III). Bärenreiter, BA 4920


Libretto/text

Akt I

1. Solo och kör: Hurtigt låt oss sy (Amelie, Syflickor)

2. Recitativ och romans: Goddag, små vänner! (Suzon)
2 1/2. Recitativ: Saint Clair! (Suzon, Saint Clair)

3. Duett: När lyckan flyr (Suzon, Saint Clair)

4. Aria: Det ganska löjligt är (Vivant)

5. Solo och kör: Du står der (Amelie, Syflickor)

6. Aria: Nej se, hvad tärnor unga (Ternoi)

7. Duett: Hvarför vill ni ej tjäna mig (Ternoi, Vivant)

8. Kvartett: Stirrande, stirrande (Suzon, Saint Clair, Ternoi, Vivant)
8 1/2. Recitativ: Förklara Er (Suzon, Saint Clair, Ternoi)

9. Duett: Suzon ack hör mig (Suzon, Ternoi)

10. Aria: De glada dar (Suzon)
10 1/2. Kör: Oss ingen stör (Syflickor)

 

Akt II

11. Kör: Snart Suzon bör vara här (Syflickor)

12. Recitativ och Aria: Hur går det (Saint Clair)

13. Duett: Fäst vid Ert hjerta (Suzon, Saint Clair)

13 1/2. Melodram och recitativ: Är Mademoiselle Suzon Delannay hemma? (Suzon, Saint Clair, Rättsbetjänt)

14. Tersett: Hvad betyder detta budskap (Suzon, Amelie, Saint Clair)

15. Duett: Sköna, ömma flicka (Ternoi, Vivant)

16. Aria: Hans plan er djerf (Ternoi)

17. Final: Hur står det till? (Suzon, Lafosse, kör av Rådsherrar)

 

Akt III

18. Cavatina: Den stunden nalkas (Suzon)

19. Tersett: O, hör min bön (Suzon, Amelie, Ternoi)

20. Kör: Bort med alla nöjen (Syflickor)

21. Recitativ och aria: Hvar är Suzon (Saint Clair)

22. Duett och kör: Hvad säger ni? (Saint Clair, Vivant, Syflickor)

23. Kör: Snart få vi nog att göra (Betjänter)

24. Tersett: Nu i mitt slott (Suzon, Amelie, Ternoi)

25. Recitativ och aria: En flykting värnlös (Suzon)

26. Duett: Låt oss, låt oss (Saint Clair, Vivant)

27. Kvintett: Arme bror! (Suzon, Amelie, Saint Clair, Ternoi, Vivant)

28. Final: Mitt sköna rof (Ternoi, kör av Betjänter)