Franz Berwald (1796−1868)

Östersjön

  • Year of composition: 1859
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Fredrik [pseudonym for King Oscar II]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16.
Bärenreiter, BA 4916

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16. Bärenreiter, BA 4916
See also Oscar Fredrik [Oscar II]: 'Ur svenska flottans minnen' (poem cycle), 1858

Description of work

Allegro risoluto C minor 3/4


Libretto/text

1. Du blånande haf, som mång tusende år mot Skandiens klippor har slagit

2. Hur godt är derute, hur svalkande skönt, då vårliga vindarne smeka!

3. Men skakar orkanen sin vinge med dån, blir hafsjungfrun askgrå om kinden

4. Mig tycks att en stålklang, så ren och så klar, så skiftande dock och så präktig