Franz Berwald (1796−1868)

On 7 December 1865. Eko från när och fjärran

  • Year of composition: 1865 or beginning of 1866
  • Work category: Voice and other instruments
  • Text author: Frans Hedberg
  • First performed: 5 April 1866, Storkyrkan, Stockholm. Soloist: Louise Michaëli
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

obligat clar, pno

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16.
Bärenreiter, BA 4916

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16. Bärenreiter, BA 4916

Description of work

Andante B-flat major 3/4


Libretto/text

1. Lyssnen till den helga fröjd

2. Sekels gamla formers tvång

3. Ingen träde oss för när