Franz Berwald (1796−1868)

Svensk folksång för en eller flere röster [Swedish folksong for one or several voices]

  • Year of composition: 1844
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Herman Sätherberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Three part choir (S.T.B.)

Examples of printed editions

Abraham Hirsch No 203 ('probably 1844' according to notes in graphite on the score edition)

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2, Bärenreiter, BA 4922

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2, Bärenreiter, BA 4922

Description of work

Andante maestoso B-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Svenska Folk i sämdrägt sjung!
Hell vår frihet och vår Kung!
Lefve OSCAR och Hans Ätt!
Lefve Sanning, lefve Rätt!

2. Frid skall bo i Kungens sal,
Frid skall bo kring berg och dal
Under nordisk Kungadygd,
Under lagens säkra skygd!

3. Men om krigets vilda brand
Pröfva vill vårt Fosterland;
Svenska Folk, med svärden sjung:
Lefve Äran och vår Kung!