Franz Berwald (1796−1868)

Aftonrodnan (from Musikalisk Journal no. 3)

  • Year of composition: Musikalisk Journal no. 3 printed in 1819
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Georg Ingelgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16.
Bärenreiter, BA 4916

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16. Bärenreiter, BA 4916

Description of work

Andante F major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Re'n solen sunkit bakom bergen, men aftonrodnan flammar der

2. Det längtansfulla hjertat trånar till aningens fördolda land