Franz Berwald (1796−1868)

Vaggvisa (from Musikalisk Journal no. 3) [Ute blåser sommarvind]

  • Year of composition: Musikalisk Journal no. 3 printed in 1819, revised in 1842
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Samuel Hedborn
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16.
Bärenreiter, BA 4916

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16. Bärenreiter, BA 4916

Description of work

Andantino D minor 2/4


Libretto/text

1. Ute blåser sommarvind, göken gal i högan lind

2. Ängen står så gul och grön, Solen stänker guld i sjön

3. Syster sopar stugan ren, sätter löf i taket se'n

4. Skeppet gungar lätt på våg med sitt segel, mast och tåg