Franz Berwald (1796−1868)

Vid Konung Oscars grav

  • Year of composition: 1859
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Julius [sic]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16.
Bärenreiter, BA 4916

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 16. Bärenreiter, BA 4916

Description of work

Andantino F major 3/4


Libretto/text

1. Borta är den ädle Drotten

2. Svea smärtans tårar gråter

3. Hvad han för vårt land har varit