Franz Berwald (1796−1868)

Gustaf Adolf den stores seger och död vid Lützen

No. 1. Introduzione
No. 2. Aria
No. 3. Coro
No. 4. Recitativo
No. 5. Coro

  • Year of composition: 1845? (according to Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Work category: Male choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Göran Gabriel Ingelman
  • First performed: 11 November 1845, Storkyrkan, Stockholm. Soloist: Rudolf Walin (see Monumenta Musica Sveciae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

0.0.0.0 / 2.4*.3*.1 / org
(corn, Kenthorn/Royal Kent bugle, bass tbn)

Solo voices/choir

T.T.B.B. with bass solo

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2.
Bärenreiter, BA 4922

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2. Bärenreiter, BA 4922

Description of work

No. 1. Introduzione: Adagio E-flat major - C major 4/4 (C) - 3/4
No. 2. Aria: Poco andante F major - A major 3/4 - 4/4 (C)
No. 3. Coro: Allegro moderato e maestoso D major - F-sharp major 3/4
No. 4. Recitativo: Andante C minor - C major 4/4 (C)
No. 5. Coro: Larghetto F minor 6/8


Libretto/text

No. 1. Introduzione [instrumental]
No. 2. Aria [bas]: Än töcknet ej för ljuset flyr
No. 3. Coro: Upp! tappre brigader, du gula, du blå
No. 4. Recitativo [bas]: Välan då, lyft din starka arm
No. 5. Coro: 1. Men ack, utur det hårda slag om dig ock segren leder
2. Hvi reste du, Försyn! af dygd och jättekräft en stam, der under
3. Han vid sin äras mål gick bort, då andra hjeltars ban knappt börjas