Franz Berwald (1796−1868)

Gustaf Wasas färd till Dalarna

No. 1. Introduzione [choir]
No. 2. [bass solo]
No. 3. [choir]
No. 4. Aria [soprano or tenor]
No. 5. [choir]
No. 6. Aria [bass]
No. 7. [choir]
No. 8. Romance [soprano or tenor]
No. 9. [soprano or tenor, choir]
No. 10. Finale [soloists, choir]

  • Year of composition: September 1849
  • Work category: Male choir and instruments
  • Text author: Herman Sätherberg
  • First performed: 5 April 1866, Stockholm. Soloists: Louise Michaëli and Anders Willman (see Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2. Bärenreiter, BA 4922)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

org (the piece is probably intended to be performed also with trumpets and trombones, but those parts are lost)

Solo voices/choir

T.T.B.B. with soprano or tenor solo and bass solo

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2.
Bärenreiter, BA 4922

Literature

See Monumenta Musicae Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Vol. 22.2. Bärenreiter, BA 4922

Description of work

No. 1. Introduzione [choir]: Larghetto D major 6/8
No. 2. [bass solo]: Andante C minor 4/4 (C)
No. 3. [choir]: Allegretto F major 2/4
No. 4. Aria [soprano or tenor]: Larghetto E-flat major 3/4
No. 5. [choir]: Allegro spirituoso C major 3/4
No. 6. Aria [bass]: Andante A minor 3/4
No. 7. [choir]: Allegro moderato D minor - D major 4/4 (C)
No. 8. Romance [soprano or tenor]: Andante G major 3/4 - 4/4 (C)
No. 9. [soprano or tenor, choir]: Allegro D major 2/4
No. 10. Finale [soloists, choir]: Andante F major 4/4 (C)


Libretto/text

No. 1. Introduzione [kör]: Öfver vänlig våg Wasas Ättling gungar
No. 2. [bassolo]: 1. Från Slottets torn man hör i fromma Sångers ljud
2. Djupt tränger denna Sång i unga Hjeltens själ
No. 3. [kör]: Ja, ond var den tid på Calmars [sic] Slott
No. 4. Aria [sopran eller tenor]: Här är ej lyckan blid. Du store WasaSon! [sic]
No. 5. [kör]: Förföljd, bland tusen farors svärd
No. 6. Aria [bas]: Hur kort är lifvet, hur många strider dock kämpas ut
No. 7. [kör]: Der bland berg och klyftor lefde då en Hjeltestam
No. 8. Romance [sopran eller tenor]: Hur väl sig hjertat känner bland fosterlandets vänner
No. 9. [sopran eller tenor, kör]: Fort upp till strid, fort svärden ut!
No. 10. Finale [solister, kör]: Och Himlen hörde denna Ed och segerkrönte deras hopp