Franz Berwald (1796−1868)

Serenade

  • Year of composition: 5 March 1825
  • Work category: Voice and ensemble
  • Text author: Unknown
  • First performed: Probably at a concert in Stora Börssalen, 1826, where Per Sällström probably sang the tenor part. A second performance came about in Christiania on 9 July 1827.
  • Duration: Approx. 10-15 min

Instrumentation

clar (B), hn, vla, vc, db, pno

Solo voices/choir

1 tenor

Examples of printed editions

Bärenreiter, Kassel, 1999, BA 4922 (Franz Berwald, Sämtliche Werke, Profane Vokalwerke I, ed. Owe Ander, Karin Hallgren). Score and parts.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Introduzione. Adagio F major 4/4 (C)


Libretto/text

Serenade

Introduzione: Adagio
["Scenanvisningar" under musikens gång: Klockan slår fyra. Aflägset buller som afbryter.]

Allegro stringendo - Allegro assai
[Tilltagande stoj och gräl på gatan som tilldrager sig imellan [sic] de musicerande och förbigående personer.]

Recitativo: adagio

Ja! alt är nu åter stilla; lät oss Serenaden börja.

Poco Allegretto - Allegro con spirito

Ej mod ej kraft mig felar
I krigets gny och vapenbrak
Jag faran gerna delar
Och vet det är en hjeltes sak
Att våga alt för fosterlandets väl.

Men när mit öga skådar Dig, ädla sköna qvinna
Och hoppet hjertat bådar att åter kärlek finna
Då likt barnet rädd och svag jag bäfvar.

Tänk om vaknad från drömmen
Alt i annat skick jag såg
O! Menniskor ej glömmen
Att om hjelten fjettrad låg,
det Amor var som honom öfvervann