Gustaf Björkquist (1877−1968)

Print

Gustaf Magnus Wilhelm Björkquist föddes den 28 september 1877 i Västra Vingåkers församling. Avled den 8 mars 1968 i Olaus Petri församling, Örebro. Tonsättare, musikdirektör, dirigent och debattör i militärmusikfrågor. Framförallt känd for marschen Vara vita grenadjärer och sina inlägg i debatten om militärmusikens betydelse som folkmusik.

Gustaf Björkquist var son till handlanden Gustaf Björkquist och Charlotta Adolfina Rydberg. Han blev elev vid Kungl. Svea Livgarde 1890, studerade vid Kungl. Musikkonservatoriet, Stockholm, 1896-1905 och avlade musikdirektörsexamen 1902.
Han var musikanförare vid Livregementets Grenadjärer 1909 (I 3:s musikkår), musikunderlöjtnant 1912 och kapten vid Livregementets Grenadjärer 1926. Pensionerad 1930. Dirigent för Örebro musikförening 1912-15, för Folkorkestern Lyran 1934-1954

Björkquist utgav ett femtontal skrifter och böcker, komponerade ett tiotal marscher, diverse dansmusik, konserter och fantasier. Han gav över 500 konserter för välgörande ändamål vid sjukhus, vårdhem och krigsinvalider.

Inspektör och instruktör för musikkårer, ordförande för Folkorkestern Lyran, ledamot av Stockholms orkesterförenings styrelse och Svenska Militärmusikdirektörföreningens styrelse.

 

Publications by the composer

Är svensk musikkultur värd att uppmuntras?, Köping, u.å.
Inlägg i militärmusikfrågan, Stockholm, 1915
Armémusiken vår folkmusik, Örebro, 1918
Armémusikens sociala betydelse, Örebro, 1924
Har svenska folket kännedom om armémusikens betydelse för det allmänna?. Stockholm, 1925.

Bibliography

Kleberg, H.J.S.: Kungliga svenska riddarordnarna, bd 2, Stockholm, 1936, s. 126
Swahn, Waldemar: Föreningen 1877 års män minnesskrift, Stockholm, 1937, sid. 62 f. och s. 123.
Tauson, Axel: Svenska Musikerförbundets minnesskrift 1908-1918, Stockholm, 1917, s. 27f.

Summary list of works

Marscher, dansmusik.

Collected works

Urval
Vara vita grenadjärer, marsch tillägnad Livregementets grenadjärer.
I Hack och Häl, marsch.
Töff Töff, galopp.
De sammanslagna, solo för två xylofoner.
Ad Omnes, Fantasi, solo för xylofon.
Två Nerikes-polskor.
Fyra gamla spelmansvalser från Vestmanland.
Ett bygdefrieri, sång.


Works by Gustaf Björkquist

There are no works by the composer registered