Gabriel Branting (1799−1881)

Vårsång [Wårsång] ("En ängel [engel] är den sköna Vår") ur Fyrastämmiga Sånger för Sopran, Alt, Tenor och Bas

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Stagnelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas [Ebeling?], likaså Ed. nr. (tryckt hos Spong & Cardon, Stockholm)

Location for score and part material

Handskrivet körpartitur finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

Un poco Allegretto D-dur 6/8


Work comment

Citat ur nottrycket: "På grund såväl af den objektivitet, hvilken poesien för dessa stycken i allmänhet äger, som äfven med hänseende på den melodiska och harmoniska behandlingen af desamma, hafva berörde sånger snarare egenskapen af kör än af Soloqvartett och framträda följaktligen uti förra fallet nämare i överensstämmelse med karakteren [sic] af komposition."

Samlingen innehåller:
1. Vårsång
2. Bönen
3. Floden
4. Stjernsången
5. Rosen
6. Aftonen
7. Flyttfoglarna [sic]
8. Anakreonisk sång
9. Stjernorna
10. Luften
11. Christi födelsenatt
12. Hoppet
13. Den döendes brudsång

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] En ängel är den sköna Vår

[2.] Narcissen vaknar på sin vall