Gabriel Branting (1799−1881)

Stjernsången ("Stjernorna blinka ner på vår ödsliga stig") ur Fyrastämmiga Sånger för Sopran, Alt, Tenor och Bas

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Förlagsnamn saknas [Ebeling?], likaså Ed. nr. (tryckt hos Spong & Cardon, Stockholm)

Location for score and part material

Ej helt komplett stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

Andante con dolcezza C-dur 4/4 (C)


Work comment

Citat ur nottrycket: "På grund såväl af den objektivitet, hvilken poesien för dessa stycken i allmänhet äger, som äfven med hänseende på den melodiska och harmoniska behandlingen af desamma, hafva berörde sånger snarare egenskapen af kör än af Soloqvartett och framträda följaktligen uti förra fallet nämare i överensstämmelse med karakteren [sic] af komposition."

Samlingen innehåller:
1. Vårsång
2. Bönen
3. Floden
4. Stjernsången
5. Rosen
6. Aftonen
7. Flyttfoglarna [sic]
8. Anakreonisk sång
9. Stjernorna
10. Luften
11. Christi födelsenatt
12. Hoppet
13. Den döendes brudsång

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Stjernorna [sic] blinka
ner på vår ödsliga stig.
Stjernorna vinka
tröttade vandrarn [sic] till sig 

[2.] O den som hade
vingar som foglarne [sic] ha!
AcK, huru glade
skulle dit uppåt vi dra!