Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof hos Angantyr [Nr 5 ur "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell"]

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (Sången ingår endast i den utvidgade utgåvan: "Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell", och har i denna samling nr. 5.)
• Hans Ahlborg Musik (Kopia av Elkan & Schildknechts utgåva, kopierad 2008)

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto F-dur 6/8, 4 takter, /:23 takter:/, totalt 27 takter


Libretto/text

Frithiof och Angantyr

Nu är att säga, huru
jarl Angantyr satt än
uti sin sal af furu
och drack med sina män.

Han var så glad i hågen,
såg ut åt blånad ban,
der solen sjönk i vågen
allt som en gyllne svan.