Bernhard Crusell (1775−1838)

Cantate [to general Carl Johan Adlercreutz' honour], Music by Crusell

Maestoso — Recitatif — Allegro — Couplets I-III — Allegro vivace

  • Year of composition: 1809
  • Work category: Voices and piano
  • Dedication: [Later added note:] Cantata to general Carl Johan Adlercreutz' honour, 15 April 1809.
  • Duration: Approx. 5-10 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Handwritten, probably not autograph, is rather sketchy.

Description of work

1. Maestoso E-flat major 4/4 (C), attacca
2. Recitatif C major, attacca
3. Allegro, attacca
4. Couplett I: Allegretto E-flat major, attacca
5. Coupl. II, attacca
6. Coupl. III, attacca
7. Allegro vivace


Libretto/text

Cantate.

Maestoso

O Du, Som dubbelt hjelte,
lagt till finnlands Seger,
Sveas frälsning,
och farans mål till dess förakt,
tag dina vapenbröders hälsning!

Recitatif

Förgäfves flöt en Ström af raska kämpars blod,
att branden mota eller släcka
och toma planers mängt för evigt skulle gäcka
den lågande Civismens mod

snart Skulle Göthers Svärd,
i Göthers hjertan tryckas,
en redan styckadt jord
till spillror sönderstyckas,

(lento)

och en omätlig Grift,
af henne slå igen,

(Allegro)

Ren hopas vådorne uppädle, stig deröfver,
Dö för din fosterbygd, om hon din död behöfver,
men lef för hennes hämd, om hon behöfver den!

Couplet I

Liksom träden sorgligt nakna, för favonens flägtar vakna,
och den torra Kronan Knoppas, och den bundna roten sträcks,
Så vid styrkans nya under i förtviflans fyllda Stunder,
Sverge andas Sverge hoppas och til väsen återväcks.

Couplet II

Länge nog i qval fördjupadt, öfver olycksbranden stupadt,
det i hafvet af den svarta rysligt mulna natten samm
blott af Krigets skiften deladt, men af friden åter heladt,
Skall ett sammanhållit Sparta mellan blixtar träda fram.

Couplet III

Må din blyga hjessa höjas upp till Skyn och endast böjas för de
Kransar åt dig lindas, under folkens bifallsröst
Och en gång i lugnets sköte må vid bättre tiders möte
Våra skilda land förbindas, lika lätt Som våra bröst.

Allegro Vivace

Glädjen Sänkes neder fyllda bäggarn höjts
lefve Sverges heder! lefve Adlercreutz
räckom honom trogna händer, deruppå
att hans verk Skall mogna, dygdens rätt bestå
lefve Sverges heder! Lefve Adlercreutz!