Bernhard Crusell (1775−1838)

Fragment af Schillers Thekla (Ett svar ur Andeverlden)
[included as no. 4 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book I]

  • Year of composition: ?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Schiller, översättning av ?
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In 'Sångstycken med accompagnement för Forte Piano', Stockholm. Lithography by C. Müller.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Larghetto C minor 4/4 (C), C major, C minor


Libretto/text

Fragment af Schillers Thekla (Ett svar ur Andeverlden)

Hvar jag är du frågar, flygtig vorden,
då jag från min faders borgar drog?
Har jag då ej slutat allt på jorden:
har ej den som älskat, lefvat nog?

Frågar du hvart Näktergalen flydde:
hvilken sång ur vårens lund dig hann?
blott de dagar, då han kärlek lydde,
blott så länge, tro mig, lefde han.