Bernhard Crusell (1775−1838)

Nöjet
[included as no. 6 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book I]

  • Year of composition: ?
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In 'Sångstycken med accompagnement för Forte Piano', Stockholm. Lithography by C. Müller.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Allegro Moderato A minor 4/4 (C), A major


Libretto/text

Nöjet

Utan Dig, hur skulle nöjet gjuta
någon stund af sällhet öfver mig?
Man måste älska för att Nöjet njuta
och för att älska, känna Dig.
I menskligheten allting blandas
af ömsom ondt och godt;
allt förgås, allt dör, allt förgås som andas,
allt men min kärlek lefver blott.