Bernhard Crusell (1775−1838)

Uppmuntran till Glädje
[included as no. 8 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book I]

  • Work category: Voices and other instruments
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

Flauto (ad libitum), Canto, Piano Forte, Chor (3 parts)

Examples of printed editions

In 'Sångstycken med accompagnement för Forte Piano', Stockholm. Lithography by C. Müller.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Allegro vivace C major 3/8


Libretto/text

Uppmuntran till Glädje

Canto:

We den som med griller sig plågar
ännu uti sin ålders vår,
och som med rynkad panna tågar
den väg som genom rosor går.

Chor:

Och som med rynkad panna tågar
den väg som genom rosor går.

Canto:

Oss Glädjen vinkar, huld, benägen,
Ger lifvet en ätherisk glans,
Och då vi stå vid skiljovägen,
Den möter oss med segrens krans.

Chor:

Och då vi stå vid skiljovägen,
Den möter oss med segrens krans.

Canto:

Än susar källan, sorlar bäcken,
Och än en molnfri aftonstund,
Bestrålar månen rosenhäcken
som fordom uti edens lund.

Chor:

Bestrålar månen rosenhäcken
som fordom uti edens lund.

Canto:

Än drufvans Nektar ljuft berusar
Och lindrar Menskohjertats we,
Och än den varma kyss förtjusar
Som flickans rosenläppar ge.

Chor:

Och än den varma kyss förtjusar
Som flickans rosenläppar ge.

Canto:

Än Näktergalens stämma ljuder
Att tjusa hvarje känsligt bröst
Och än dess sång ej fåfängt bjuder
Åt qvalda hjertan hopp och tröst.

Chor:

Och än dess sång ej fåfängt bjuder
Åt qvalda hjertan hopp och tröst.

Canto:

Gud jorden skön har velat dana
Att menskan der må fröjda sig,
Och under all min lefnads-bana
Skall glädjen där ledsaga mig.

Chor:

Och under all min lefnads-bana
Skall glädjen där ledsaga mig.