Bernhard Crusell (1775−1838)

Minne och Hopp
[included as no. 9 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book I]

  • Year of composition: ?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: ?
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In 'Sångstycken med accompagnement för Forte Piano', Stockholm. Lithography by C. Müller.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andante Amoroso G minor 3/8, G major


Libretto/text

Minne och Hopp

I kretsen af vänner
hvad lyckliga dagar
jag suckande njöt.
Jag bunden mig känner
af kärlekens lagar:
jag tystnaden bröt.

Med glädje jag hörde
min känsla dig rörde
och vann ditt behag
förtjusande Flicka
mån hymen skall blicka
ned på oss en dag.

Farväl, tills mig tiden
På gynnande vingar
För åter till dig
Lätt vågar den striden
Som kärleken tvingar
Att draga i krig.

Den vingade Guden
Till älskade bruden
Skall leda min stig.
Ditt tjusande minne
Skall lifva mitt sinne:
Glöm du icke mig!