Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof och Ingeborg
[no. 1 from Ten Songs from Frithiofs Saga composed to Music and dedicated to Frithiof's Poet by B. Crusell]

  • Year of composition: 1826?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Dedication: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

'The Voice, Fortepiano or Harp.'

Examples of printed editions

• Lith. by C. Müller i Stockholm [1826, according to added note].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (The song is included in an extended edition: 'Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell', and has here the number 1.)
• Hans Ahlborg Musik (Copy by Elkan & Schildknecht's edition, copied in 2008)

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andantino innocentamente F major 9/8


Work comment

'Anmälan.

Närvarande Samling är att anse såsom en större Musik-Bilaga till Frithiofs Saga af Tegnér. — 
För att bespara rummet och därigenom förminska kostnaden, har man till de flästa Sångerna, och der den musikaliska behandlingen ej annorlunda fordrat, endast bifogat texten till första versen, i den förmodan, att sjelfva Skaldestycket redan äges af de flästa Musikälskare innom Fäderneslandet.'


Libretto/text

Frithiof och Ingeborg

Der växte uti Hildings gård
Två plantor under fostrarns vård.
Ej Norden förr sett två så sköna;
De växte herrligt i det gröna.

[The following verses are not rendered in the print.]