Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof spelar Schack
[no. 2 from Ten Songs from Frithiofs Saga composed to Music and dedicated to Frithiof's Poet by B. Crusell]

  • Year of composition: 1826?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Dedication: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Lith. by C. Müller i Stockholm [1826, according to added note].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (The song is included in an extended edition: 'Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell', and has here the number 2.)
• Hans Ahlborg Musik (Copy by Elkan & Schildknecht's edition, copied in 2008)

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Allegretto B-flat major 6/8


Libretto/text

Frithof spelar Schack

Björn och Frithiof sutto båda
Vid ett Schackbord, skönt att skåda.
Silfver var hvarannan ruta,
Och hvarannan var af guld.

Då steg Hilding in: "Sitt neder!
Upp i högbänk jag dig leder;
Töm ditt horn, och låt mig sluta
Spelet, fosterfader huld!"

[The following verses are not rendered in the print.]