Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiofs Lycka
[no. 3 from Ten Songs from Frithiofs Saga composed to Music and dedicated to Frithiof's Poet by B. Crusell]

  • Year of composition: 1826?
  • Work category: Voice and piano
  • Dedication: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Lith. by C. Müller i Stockholm [1826, according to added note].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (The song is included in an extended edition: 'Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell', and has here the number 3.)
• Hans Ahlborg Musik (Copy by Elkan & Schildknecht's edition, copied in 2008)

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Allegro Moderato A major 4/4 (C)


Libretto/text

Frithofs Lycka

Kung Beles söner gerna drage
Från dal till dal att be om svärd!
Mitt få de ej; i Balders hage
Der är min valplats, är min verld.
Der vill jag ej tillbaka blicka
På Kungars hämd, på jordens sorg;
Men endast Gudars glädje dricka
Tvemännings med min Ingeborg.

[The following verses are not rendered in the print.]